PROSCAN - sklep internetowy pontony, akcesoria

SKLEP STACJONARNY OTWIERAMY JEDYNIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU PRZEZ EMAIL / TELEFON sklep@proscan-marine.com / 883 92 92 92

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego PROSCAN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy PROSCAN, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.pontonowy-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów towarów w nim prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Sklep internetowy www.pontonowy-sklep.pl jest własnością PROSCAN Wojciech Cieślak z siedzibą w Warszawie, kod 00-910, przy ul. Pontonierów 7, posiadającej numer NIP 952 000 50 72, zwanej dalej PROSCAN lub Sprzedawcą.

 3. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod:
  adresem pocztowym: PROSCAN Wojciech Cieślak, ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa,
  adresem poczty elektronicznej: pontony@proscan-marine.com,
   

DEFINICJE

 1. Kupujący – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającym w ramach sklepu internetowego www.pontonowy-sklep.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

 2. Sprzedający - PROSCAN Wojciech Cieślak, Pontonierów 7, 00-910 Warszawa

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.pontonowy-sklep.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W momencie, gdy Kupujący wyraża wolę zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży Sklep będzie porozumiewał się z Kupującym za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu internetowego oraz prosząc o podejmowanie przez Kupującego kolejnych działań, zgodnych z życzeniem Kupującego, które Kupujący akceptuje lub odrzuca naciskając pojawiające się na ekranie przyciski. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający pozostaje do dyspozycji Kupującego pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

 2. Naciskając na ekranie przycisk: Wyślij zamówienie, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszt dostawy (według formy dostawy wybranej przez Kupującego) wskazane na stronach Sklepu.

 3. O wartości kwoty do zapłaty oraz kosztach transportu Kupującego poinformuje komunikat na ekranie, pojawiający się przed ostatecznym złożeniem zamówienia i zobowiązaniem się Kupującego do jego opłacenia.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 1 do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 5. Zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności:

  - za pobraniem,

  - z wykorzystaniem serwisu PayU,

  - przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 50 1020 5558 1111 1580 7280 0075 (Inteligo)

 6. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od każdej jednostkowej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres: PROSCAN, ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa lub na adres mailowy: pontony@proscan-marine.com, jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedającemu informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 5. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie.

 6. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu otrzymania dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Towar powinien zostać odesłany na adres: PROSCAN Wojciech Cieślak, ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.

 2. Sprzedający udziela 24-miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Kupujący ma prawo do reklamacji.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym regulaminie adres Sprzedającego.

 5. Reklamacja powinna zawierać m.in. dokładny opis wady, datę jej wystąpienia oraz dane Kupującego składającego reklamację.

 6. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Kupującego w terminie 14 dni (po tym terminie reklamację uznaje się za przyjętą).

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego, podany w Regulaminie.

  DANE OSOBOWE

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawienia ich.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 4. Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy PROSCAN wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie.

  PRAWA AUTORSKIE

  Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym PROSCAN, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.pontonowy-sklep.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.